Kurs pisania listu motywacyjnego

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki

Jest to odpowiednik podania do pracy. List ten motywuje do pracy. Jest układem informacji interesujących pracodawcę, który nie powinien przekraczać jednej strony A4.

W liście motywacyjnym w przeciwieństwie do CV jest swobodne operowanie językiem.

Układ treści w liście motywacyjnym:

  • Miejscowość i data
  • Nadawca
  • Adresat
  • Wstęp
  • Rozwinięcie
  • Zakończenie
  • Odręczny podpis

Omówienie struktury listu

 

Adresat - należy podać nazwisko i imię konkretnej osoby, tytuł i stanowisko.
Wstęp - jest prezentacją osoby, (kim jestem; student, absolwent itd.), skąd dowiedziałem się o możliwościach zatrudnienia i o jakie stanowisko (zajęcie) pragnę ubiegać się.
Rozwinięcie - właściwa motywacja. Wyjaśnienie, dlaczego staram się o pracę w tej firmie (ta część listu pozwala dać sygnał, że zna się firmę) i określenie korzyści, jakie może uzyskać firma z zatrudnienia mojej osoby. Studia dają poziom inteligencji, młodość to potencjał, ambicja, chęć zdobywania wiedzy, przedsiębiorczość i mobilność - to są duże atuty.
Zakończenie - moja propozycja podtrzymania kontaktu. Powinna być sugestia, że ja, kandydat do pracy będę sam się kontaktował z firmą np.: "chciałbym spotkać się z Panem w celu uzupełnienia informacji przedstawionych w CV i odpowiedzi na ewentualne pytania", "Jeżeli można zatelefonować do Pańskiego sekretariatu, aby ...", "Z przyjemnością spotkałbym się z Panem na temat możliwości wykorzystania moich kompetencji w Pańskiej firmie. Pozwolę sobie zadzwonić do Pana w przyszłym tygodniu".

 

Kurs pisania listu motywacyjnego


List motywacyjny nie powinien być schematem. Pracodawca musi zobaczyć z treści, że ten list jest adresowany tylko do niego a nie do jeszcze kilkunastu innych firm. List powinien być krótki. On będzie świadczył o naszym poziomie inteligencji i osobowości. Powinien być zwięzły, ale też nie może być za krótki. Należy w nim przedstawić zdolności komunikacyjne. Ważna jest staranność języka. Nie należy powtarzać tego, co już zostało napisane w CV chyba, że potrzebne to jest do przedstawienia szczególnej przydatności w firmie. Nie może być za dużo słowa "ja" gdyż przedstawienie zbyt dużej ilości walorów będzie świadczyło o egocentryzmie. W liście musimy przedstawić się jako osoby myślące o dobru firmy a nie naszym. Nie używamy nagłówka "list motywacyjny" ani nie podajemy adresu pracodawcy w liście.

Opracował: mgr inż. Piotr Nowacki - absolwent Politechniki Łódzkiej, na odstawie własnego doświadczenia oraz ogólnych wytycznych z literatury fachowej.