Przykładowe CV

6 maj 2008, typ: porada, autor: Piotr Nowacki

Jan Kowalski
Data i miejsce urodzenia: 9.01.78
Stan cywilny: kawaler
ul. Poziomkowa 200
98- 120 Zapolice
tel. (0-43) 822-23-23
e-mail: pppp@interia.pl

 

WYKSZTAŁCENIE

1998 - 2003 Politechnika Wrocławska, Wydział Biotechnologii, kierunek: technologia chemiczna (spożywcza), specjalność: chemia i inżynieria żywności, kierunek dyplomowania: cukrownictwo. Temat pracy dyplomowej: optymalizacja pracy układu skraplaczy w cukrownictwie. Przedmioty kierunkowe: procesy jednostkowe w przemyśle spożywczym, projektowanie linii technologicznych, technologia żywności, aparatura przemysłu spożywczego, analiza żywności. Średnia ocen ze studiów 4,75.
2002 - 2003 Otrzymanie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce.
13.05.2002 Zajęcie IV miejsca w konkursie PRIMUS INTER PARES na najlepszego studenta Politechniki Wrocławskiej.
1993 - 1998 Technikum Technologii Żywności w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie, specjalność: piekarsko - ciastkarska. Średnia ocen na świadectwie maturalnym 5,05.
07-08.1997 Kurs zarządzania w rolnictwie zorganizowany przez Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen w Holandii.

 

PRAKTYKI

07-08.1997 Praktyką w nowoczesnej farmie przy hodowli krów mlecznych, owiec i koni w czasie kursu zarządzania w rolnictwie, w Holandii. Powyższa praca umożliwiła mi poznanie zasad obsługi ciągnika, kosiarki i dojarki a także nauczyła mnie kreatywności.
09.1996 - 06.1997 Piekarnia i cukiernia A. Knery w Poznaniu. Zakres obowiązków: dzielenie, zaokrąglanie i wydłużanie ciasta chlebowego a także produkcja bułek, pączków i różnych innych wyrobów cukierniczych. Praca ta nauczyła mnie solidności i odpowiedzialności.
04-06.1996 Piekarnia i cukiernia K. Gocka w Sieradzu. Zakres obowiązków: utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarno - higienicznym elementów urządzeń mających kontakt z żywnością. Powyższa praca nauczyła mnie dokładności.
01- 03.1996 Zakład wędliniarski Aves S.C. w Gajewnikach. Praca przy rozbiorze kurczaków i etykietowaniu wędlin w magazynie, która nauczyła mnie wytrwałości.
12.1995 i 11.1996 Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu. Zakres obowiązków: obsługa pakowaczki do serków homogenizowanych, jogurtów i mleka w proszku, ręczne pakowanie serów twarogowych.
09-12.1995 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Sonda" S.C. (przetwórnia owoców i warzyw) w Tymienicach koło Wrocławka. Zakres obowiązków: etykietowanie ketchupów, obsługa pakowaczki do słoików z dżemem i ręcznego wózka igłowego przy transporcie palet z wyrobem gotowym. Powyższa praca nauczyła mnie punktualności i pracowitości.

PRACA ZAROBKOWA

1998 - 2002 Cukiernia "Ostrowy" S. A. w Ostrowach. Praca na stanowisku laborant analiz specjalnych. Do moich obowiązków należało prowadzenie analiz surowca, półproduktów oraz produktów końcowych pod względem określania ich jakości oraz prawidłowości prowadzenia procesów technologicznych. Praca powyższa nauczyła mnie precyzyjnego i szybkiego prowadzenia specjalistycznych oznaczeń chemicznych takich jak: oznaczanie zawartości inwertu w cukrze i jego półproduktach, tlenków wapniowych i magnezowych w wapnie palonym i mleku wapiennym, alkaliczności saturacji II, defekacji wstępnej i innych. Oprócz tego powyższa praca pozwoliła mi na szczegółowe poznanie całego procesu technologicznego produkcji cukru jak i używanych urządzeń.
06-08.1998 Praca na farmie w Holandii przy zbiorze owoców, która pozwoliła mi na dokształcenie znajomości języka angielskiego oraz na poznanie problemów i rozwiązać związanych z kontrolą jakości, przechowalnictwem i transportem owoców.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

1995 - 1997 Kurs nauki języka niemieckiego, ukończony kurs dla średnio zaawansowanych, poziom podstawowy.

Język angielski: poziom średni w piśmie i w mowie.

Obsługa komputera: program Windows, Excel, Word, Photo Editor, PowerPoints, FrontPage, internet, DOS

Obsługa kserokopiarki.

Prawo jazdy kat. B

ZAINTERESOWANIA

Działalność w studenckim ruchu naukowym
2001 - 2003 Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Chemików Spożywców "Kollaps" Wydziału Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Osiągnięcia: stworzenie strony internetowej, redagowanie i wydawanie biuletynu uczelnianego w charakterze miesięcznika, wygłoszenie kilku referatów na konferencjach naukowych. Zainteresowanie technologią żywności, zwłaszcza metodami produkcji żywności o najwyższej jakości przy zastosowaniu linii technologicznych najlepszych pod względem ekonomicznym i ekologicznym z uwzględnieniem zarządzanie jakością.
Działalność charytatywna
2003 Kierownik filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) w Zapolicach.
2002 Skarbnik filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) w Zapolicach.
09.2001 Główny koordynator akcji charytatywnej "Stop - narkomanii" prowadzonej przez ChSCh w Zapolicach
1999-2002 Współorganizowanie z ramienia ChSCh koncertu charytatywnego w Zamłyniu, 6 kursów zdrowotnościowych na terenie Zelowa.
Działalność w organizacjach ekologicznych
1997 Przeprowadzenie dwóch kampanii ekologicznych na terenie miasta i okolic mających na celu objęcie całkowitą ochroną wilka w Polsce prowadzona przez Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" i niedopuszczenie do budowy zapór na Wiśle prowadzonej przez Klub Gaja.
1996 - 1998 Koordynator liczenia bocianów białych w rejonie sieradzkim w ramach V Międzynarodowego Liczenia Bociana Białego prowadzonego przez PTPP "pro Natura".

 

Powyższy wzór CV został opracowany przez Piotra Nowackiego - magistranta Politechniki Łódzkiej, koordynatora Banku Pracy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.