Kurs pisania CV

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki

CV (CURICULUM VITAE) nie jest typowym życiorysem gdyż posiada ściśle określoną strukturę. Układ strukturalny tego dokumentu jest następujący:

 • Dane personalne
 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Dodatkowe umiejętności
 • Zainteresowania
 • Ewentualne referencje
 • Dane personalne to:
  • Imię i nazwisko
  • Data i miejsce urodzenia
  • Stan cywilny
  • Adres, telefon, e-mail

 • Wykształcenie to:
  • Nazwa ukończonej szkoły lub uczelni z podaniem miejscowości w jakiej się znajduje.
  • W przypadku studiów należy podać nazwę wydziału, kierunek studiów, specjalność, temat pracy dyplomowej, przedmioty wiodące, średnia ocen ze studiów, ocena końcowa z egzaminu dyplomowego.
  • W przypadku szkoły średniej podanie profilu i specjalności, przedmioty wiodące, średnia ocen (szczególnie gdy była wysoka).
  • Dodatkowe kursy z podaniem nazwy, organizatora i czasu trwania.
  • Otrzymane stypendia naukowe, wyróżnienia (można to umieścić w rubryce dodatkowe umiejętności).
  • Działalność naukowa w studenckich kołach naukowych (można to umieścić w zainteresowaniach).
  • Należy pamiętać aby wypisywać ukończone szkoły i kursy w odpowiedniej kolejności ich ukończenia (od teraźniejszości do przeszłości czyli ukończenie studiów zawsze będzie wymienione przed ukończeniem szkoły średniej).

 • Doświadczenie zawodowe
  dzielimy na dwa bloki, zwłaszcza w przypadku absolwentów:

  • Praktyki zawodowe:
   • pełne nazwy firm z miejscowością
   • rodzaj wykonywanej pracy podczas praktyki
   • czas trwania praktyk
   • zdobyte umiejętności

  • Praca zarobkowa:
   • pełne nazwy firm z miejscowością
   • rodzaj wykonywanej pracy
   • czas trwania pracy
   • zdobyte umiejętności

 • Umiejętności:
  • znajomość języków obcych. Należy wymienić języki i określić poziom ich znajomości (podstawowy, średni, dobry czy bardzo dobry)
  • wyjazdy za granicę (nawet turystyczne)
  • praca z komputerem (znajomość obsługi jakich programów, internet)
  • prawo jazdy (jakie kategorie)
  • obsługa urządzeń biurowych

 • Zainteresowania:
  • należy unikać ogólnych haseł takich jak: kino, muzyka itd. Jeśli interesuje Ciebie muzyka to należy napisać jaka itd.
  • formy aktywności społecznej (pełnione funkcje w organizacjach). Należy wymienić pełne nazwy organizacji. Mogą to być organizacje różne, nawet turystyczne, sportowe.
  • formy aktywności kulturalno - artystyczne np. członek zespołu muzycznego, korespondencja internetowa itd.
  • przy prezentacji swoich pasji należy zastanowić się w jakim stopniu odpowiadają one modelowi pracy lub firmy itd. Dla przykładu gdy szukamy pracy w sprzedaży to ważna jest działalność społeczna czy turystyczna, która poświadcza umiejętność pracy z ludźmi. Należy zawsze pisać te nasze zainteresowania, które polepszają nasze kompetencje zawodowe.

 • Referencje:
  • Należy wymienić osoby, które mogą udzielić opinii o mnie z podaniem imienia i nazwiska, funkcji jaką pełni, adres, tytuł naukowy
  • lepiej mieć pisemne opinie, których kopie zamieszczamy w załączniku
  • załączniki umieszczamy w liście motywacyjnym


Opracował: mgr inż. Piotr Nowacki - absolwent Politechniki Łódzkiej, na odstawie własnego doświadczenia oraz ogólnych wytycznych z literatury fachowej.