ABC Menadżerstwa

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
Management


Management jest połączeniem działań na które składa się połączenie i koordynacja źródeł ludzkich (praca), fizycznych (ziemia) i finansowych (kapitał) w ten sposób, że poszukiwana produkcja czy usługi mogą być zaofiarowane w akceptowalnej cenie podczas gdy wykonanie, warunki i środowisko pracy są akceptowalne i zgodne z prawodawstwem.

Sukces Management'u powinien się zaczynać od ustalenia celów lub zagadnień na które powinny się składać:

 • planowanie - zgodnie z wyznaczonymi celami
 • proces kształotwania decyzji - wyrażania i zmiany planów w działanie
 • kontrola - zgodności uzyskiwanych rezultatów z założeniami


Proces ten powinien zawierać następujące obszary działalności gospodarczej:

 • produkcja
 • marketing
 • finanse
 • personel


Wszystko to powinno być w zgodności z sytuacją:

 • ekonomiczną
 • polityczną
 • natury
 • prawa


Warunki zewnętrzne - środowisko

Źadne z biznesów nie operuje się w próżni. Wiążą je zależności różnego rodzaju - socjalne, prawne, polityczne, środowiska naturalnego, ekonomiczne, ekologiczne, techniczne i etyczne; czasami uwarunkowane różnymi wpływami (szczególnie siłami ekonomicznymi) sięgającymi poza granice kraju - ograniczające stale swobodę menedżerów. Zadaniem współczesnego menedżera jest próba zrozumienia i adaptacji do tych zmiennych sił.

Do dobrego prowadzenia biznesu potrzebne jest wiele umiejętności: techniczne, ekonomiczno-finansowe, socjalne, etyczne. Umiejętności komunikowania się i zbierania informacji są bardzo ważne dla współczesnego menedżera.

Określanie celów


Do prowadzenia biznesu potrzebne jest określenie celu lub zadania. Pomaga to na wprowadzenie przemyślanego profilu produkcji i działania. Wytyczą menedżerowi jasny cel pozwalając na minimalizację ryzyka lub zbaczania do zbyt wielu przedsięwzięć. Ustalenie celu jest ważne w długoterminowej taktyce przetrwania. Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz nie wiesz co masz robić.

Uwarunkowania celów, MBO (Management By Objectives - Management przez zagadnienia)

Podejście MBO nie jest techniką: jest sposobem myślenia o całości procesu menedżerskiego i całości biznesu. Podejście to jest możliwe dla większości, jeżeli nie dla wszystkich, sytuacji i firm, i składa się z następujących kroków:

Dyskusje o harmonogramie czasowym z udziałem wąskiej grupy ludzi związanych z przedsięwzięciem włączywszy często kogoś z zewnątrz przedsięwzięcia np. doradcy i/lub banku.

Dyskusja o czynnikach zewnętrznych w których operować będzie firma oraz o możliwościach jakie są dostępne i jak ustrzec firmę przed trudnościami.

Dokładna analiza zasobów, które są w danej chwili obecne lub mogą być uruchomione oraz możliwości jakie posiada aktualnie przedsiębiorstwo.

Jasne stwierdzenie, akceptowalne dla wszystkich zaangażowanych, jakie są długoterminowe zamierzenia firmy i jakie są krótkoterminowe plany realizacji tych celów.

Zgodność wszystkich związanych z realizacją przedsięwzięcia, że przyjmują plany, zobowiązują się do ich przestrzegania.

Przedstawienie liczbowe planów wszędzie gdzie to możliwe.

Rozpoznanie podstawowych obszarów mających wpływ na przedsięwzięcie; w jaki sposób mają wpływ na uzyskiwanie dobrych rezultatów zarówno w firmie (np. która działalność) jak i szerszym rozumieniu np. marketing, relacje pracownik-pracodawca.

Określenie odpowiedniego systemu oceny, korekcji i dostosowywania planów i celów.

Chęć do okresowego rozważenia i ewaluacji planów.

Zalety podejścia MBO

Podchodząc do zagadnienia w ten sposób możemy zauważyć kilka korzyści MBO:

Skonfrontowanie siebie samego z pytaniami, które można nazwać podstawowymi, np.: "Do czego ja się zabieram?" lub "Ile towaru może być wyprodukowane?" lub "Kto będzie moim klientem?"

Dokładne określenie zasobów jakie są dostępne (w pełnym tego słowa zrozumieniu) i ich analiza.

Uświadomienie sobie przez menedżera, że jest on częścią zasobów, którymi ma zarządzać i jest poza wszystkimi innymi bardzo istotną częścią.

Podkreślenie wagi uświadomienia sobie wpływu tzw. czynników zewnętrznych.

Planowanie w biznesie


Planowanie dotyczy całej działalności przedsiębiorstwa. Głównymi dziedzina planowania w firmie jest:

 • planowanie produkcji (produktu lub usługi)
 • planowanie finansowe
 • planowanie marketingowe
 • planowanie zatrudnienia

 

Proces podejmowania decyzji


Składa się z następujących etapów:

 1. zbieranie informacji - Przy istnieniu różnych rozwiązań istotne jest aby menedżer zebrał pewną ilość informacji o tych alternatywach. Jest również ważne nauczenie się rozpoznawania, które aspekty informacji mają znaczenie dla rózwiązania problemu.
 2. Ewaluacja - Wszystkie poznane możliwości muszą być ocenione pod względem skutków i rezultatów przed podjęciem decyzji.
 3. Wybór - Musi być dokonany jakiś wybór nawet jeżeli nie przynosi żadnego rozwiązania problemu.
 4. Wykonanie - Decyzja musi być należycie przedyskutowana z osobami odpowiedzialnymi za jej wdrożenie.
 5. Sprawdzanie rezultatów (ocena, kontrola) - Decyzja została podjęta ponieważ w wyniku jej realizacji spodziewane jest uzyskanie jakichś rezultatów. Nie zawsze jednak będą one takie jak spodziewane. Czasami jest niezbędne ich sprawdzenie. Mogą być wtedy naprawione błędy zanim całkowita realizacja doprowadzi do niepożądanych efektów.
 6. Odpowiedzialność - Kiedy została podjęta dobra decyzja menedżer może mieć dużą satysfakcję z wiedzy, która go do niej zainspirowała; w przeciwnym przypadku na jego ramiona spadnie ciężar odpowiedzialności.

 

Znaczenie oceny i czasu


Ocena jest ważną cechą przy wszystkich aspektach zarządzania.

Czynnik czasu:

 • Decyzje strategiczne - decyzje długoterminowe
 • Decyzje taktyczne - decyzje średnioterminowe. Powinny one mieć powiązanie z polityką długoterminową.
 • Decyzje operacyjne - decyzje krótkoterminowe, które dotyczą codziennej organizacji działania firmy. Powinny one być powiązane z polityką średnioterminową.


Dobry menedżer uczy się rozpoznawać, kiedy zagadnienie/problem zasługuje na poświęcenie mu czasu; pośpiesznie czynione "słuszne" decyzje na niepotrzebne pytania jest złym użytkowaniem czasu. Właściwa ocena jest kluczowym elementem w procesie tworzenia decyzji.


Opracowano na podstawie kursu "Farm Management" przeprowadzonego przez Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen w Holandii w 1997.