ABC Marketingu

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki

Definicje pojęcia marketingu

Marketing jest zaspokajaniem potrzeb konsumenta.

Marketing jest procesem zarządzania, który z korzyścią i skutecznie rozpoznaje, przewiduje i zaspokaja wymagania konsumentów (odbiorców).

Marketing jest procesem skupiającym się na konsumencie.

Marketing jest zespołem technik zarządzania.

Marketing łączy w sobie filozofię i praktykę biznesu.

Marketing to działalność człowieka ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb i pragnień poprzez proces wymiany.

Marketing jest procesem społecznym oraz procesem zarządzania, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują to czego potrzebują i pragną poprzez wytwarzanie, oferowanie i wymianę z innymi, produktów posiadających wartość.

Definicje pojęcia marketingu towarami

"Marketing to dostarczanie właściwych towarów właściwemu klientowi po odpowiedniej cenie." (D.O.Cathain,1981 Oxford Farming Conference)

"Marketing to realizacja wszystkich działań firmy jakie mieszczą się w ramach pojęcia przepływu produktów i usług z punktu widzenia produkcji początkowej, do chwili aż znajdą się w rękach konsumentów" (Kohls & Uhl, 1980)

"Marketing to zdobycie wiedzy o tym czego chcą konsumenci a tym, co ty możesz wyprodukować i dostarczać im, efektywnie osiągając zyski - w dłuższym okresie czasu" (Food From Britain, 1985)

Procesy marketingu

 • Proces analizy:
  • konsumenta
  • konkurencji
  • środowiska
  • mocnych stron
  • słabych punktów
 • Planowanie strategiczne:
  • długoterminowy kierunek działań
  • wybór rynków docelowych
  • programy
  • taktyki
 • Zastosowanie:
  • obsadzanie personelu
  • rozdzielanie odpowiedzialności
  • planowanie finansów
  • wykorzystanie zasobów
 • Kontrola:
  • kontrola ilościowa zachodzących procesów
  • ocena zachodzących procesów
  • rezultaty a zamierzenia

Cele "ulepszenia" marketingu z punktu widzenia producenta

 • Zwiększyć popyt na produkty
  • Zmaksymalizować zyski przy danym poziomie popytu
   • zredukować marże marketingowe:
    • ograniczyć zawyżone zyski agencji marketingowych o silnej pozycji na rynku poprzez wykorzystanie sił równoważących oraz lepszą informację rynkową.
    • zredukować koszty marketingu poprzez zmniejszenie ryzyka marketingowego, optymalizować skalę dystrybucji, technologii, lokalizacji, działalności instytucji marketingowych oraz zmiana kanałów marketingowych i oferowanych usług.
   • przechwycić marże marketingowe poprzez zintegrowanie usług marketingowych.
   • prowadzić bardziej uporządkowany marketing poprzez lepszą adaptację produktu i jego prezentacji do wymagań konsumentów, dając wyraz ich preferencjom odnośnie formy, czasu i miejsca w cenach produktu.
   • ograniczyć produkcję i/lub sprzedaż w dowolnym okresie rynkowym.
   • stosować ceny różnicujące lub dystrybucję na pod-rynki (albo poprzez wykorzystanie siły monopolistycznej albo poprzez stosowanie systemów klasyfikacji produktów).
  • Rozszerzyć popyt wśród konsumentów - znaleźć nowe formy zbytu i nowe produkty oraz rozszerzyć popyt w ramach istniejących form zbytu poprzez reklamę, kontrolę jakości, lepsze praktyki handlowe itp.
 • Obniżyć koszty produkcji:
  • Obniżyć koszty handlowe poprzez wykorzystanie jednej organizacji zajmującej się skupem od wielu producentów.
  • Poprawić współczynniki techniczne produktów.
 • Wywierać wpływ na środowisko polityczne - zagwarantować i prowadzić politykę publiczną korzystną dla producentów.

Decyzje marketingowe w firmie

 • Decyzja podstawowa - dotycząca produkcji:
  • strategiczna: jaki produkt? Zależy od:
   • względnej rentowności (dochód brutto)
   • ograniczeń wynikających z możliwości technicznych firmy
   • ryzyka
   • oczekiwań
  • taktyczna: jaką metodą?
 • Decyzja wtórna - dotycząca zbytu:
  • strategiczna: jaka sprzedaż - czy samodzielna czy grupowa?, czy magazynowanie?
  • aktyczna: kiedy i komu sprzedawać? Zależy od:
   • przepływu środków finansowych
   • magazynowania
   • lokalizacja
   • wielkość
   • oczekiwania

Decyzje marketingowe dzielimy również na:

 • krótkoterminowe
 • długoterminowe

Łańcuch marketingowy

Konstrukcja łańcucha marketingowego pokazuje organizację i powiązania pomiędzy producentem i konsumentem. Długość i kompleksowość łańcucha może się znacznie zmieniać. Na przykład:

ABC Marketingu

Opracowano na podstawie kursu "Farm Management" przeprowadzonego przez Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen w Holandii w 1997.