Rejestracja w Urzędzie Pracy

6 maj 2008, typ: artykuł, autor: Marcin Haba
Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy w rejonie swego zameldowania stałego lub tymczasowego. Osoby, które nie posiadają zameldowania, mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy w rejonie, w którym obecnie się znajdują.

Kurs pisania CV

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
Kurs dzięki któremu dowiesz się jak poprawnie napisać CV.

Przykładowe CV

6 maj 2008, typ: porada, autor: Piotr Nowacki
Znajdziesz tutaj przykładowy życiorys CV. Na jego podstawie można w prosty sposób skonstruować własne CV.

Kurs pisania listu motywacyjnego

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
Jest to odpowiednik podania do pracy. List ten motywuje do pracy. Jest układem informacji interesujących pracodawcę, który nie powinien przekraczać jednej strony A4. W liście motywacyjnym w przeciwieństwie do CV jest swobodne operowanie językiem.

Strategie poszukiwania pracy

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
Przed zaplanowaniem swojej kariery zawodowej należy najpierw określić swój potencjał. Jaki on jest? W tym celu pomogą nam odpowiedzi na pytania:, Co mnie interesuje? W czym jestem dobry? Jakie mam cechy? Innymi słowy musimy najpierw poznać siebie samych, swoje zalety i wady i planować rozwój zawodowy w oparciu o swoje mocne strony.

Asertywność

6 maj 2008, typ: porada, autor: Piotr Nowacki
Postawa asertywna jest najbardziej przydatna w kontakcie z innymi ludźmi, a szczególnie w kontaktach z potencjalnym pracodawcą lub potencjalnym klientem. Postawy asertywnej można się nauczyć. Wymaga to jedynie praktyki. Najlepszym ćwiczeniem jest opracowywanie i odgrywanie sytuacji, w jakich możesz się znaleźć na drodze Twojej kariery zawodowej.

Wolontariat - czy warto?

6 maj 2008, typ: artykuł, autor: Piotr Nowacki
Pojęcie wolontariat rozumiemy powszechnie jako pracę społeczną, czyli nieodpłatną na rzecz społeczeństwa. Zachodzi pytanie czy warto w tych trudnych czasach pracować dla kogoś za darmo? Przecież w dobie kryzysu gospodarczego każdy "grosz" jest ważny. Tak, więc, czy warto pracować w wolontariacie czy nie? Co nam daje taka praca?

ABC Kredytów

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
"...W wekslu własnym występują dwie osoby, a wystawca jest płatnikiem na rzecz remitenta. Natomiast weksel trasowany jest poleceniem ciągnionym przez wystawcę weksla (trasanta) na płatnika (trasata), który ma zapłacić remitentowi (beneficjentowi) kwotę wymienioną w tracie. Jednak zobowiązanie trasata powstaje dopiero po wyrażeniu przez niego akceptu tego polecenia zapłaty. W wekslu ciągnionym występują więc co najmniej trzy osoby..."

ABC Biznes Planu

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
Działalność gospodarcza rozpoczyna się od opracowania biznes planu. Wszystkie przedsięwzięcia zaczynają się od pomysłu, przekonania, że przedsiębiorca może zrobić coś nowego i lepszego. Właśnie ta wiara umożliwia w dużym stopniu osiągnięcie zamierzonego celu.

ABC Marketingu

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
Marketing jest zaspokajaniem potrzeb konsumenta. Marketing jest procesem zarządzania, który z korzyścią i skutecznie rozpoznaje, przewiduje i zaspokaja wymagania konsumentów (odbiorców). Marketing jest procesem skupiającym się na konsumencie. Marketing jest zespołem technik zarządzania. Marketing łączy w sobie filozofię i praktykę biznesu.

ABC Menadżerstwa

6 maj 2008, typ: kurs, autor: Piotr Nowacki
Management jest połączeniem działań na które składa się połączenie i koordynacja źródeł ludzkich (praca), fizycznych (ziemia) i finansowych (kapitał) w ten sposób, że poszukiwana produkcja czy usługi mogą być zaofiarowane w akceptowalnej cenie podczas gdy wykonanie, warunki i środowisko pracy są akceptowalne i zgodne z prawodawstwem.