Data przyjęcia CV: 23-10-2011
CV - Paula Popińska
Edukacja / Kształcenie
Wykształcenie:
Wykształcenie:
2009 - 2011 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie - filologia angielska, specjalność translatorska; Studia magisterskie.

2006 - 2009 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu; Praca dyplomowa. Licencjat.

2003 - 2006 Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny Idzikowskiej
w Zdunach; Klasa o nachyleniu językowym; Egzamin maturalny
z języka na poziomie rozszerzonym
Praca zarobkowa:
Przebieg kariery zawodowej:

07.2009 Praca na stanowisku nauczyciela języka angielskiego
i wychowawcy
w Zespole Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu (Liceum, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)
Stopień: nauczyciel kontraktowy.


09.2008 - 10.2008 Praktyka ciągła w Liceum Ogólnokształcącym im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach


03.2008 - 05.2008 Praktyki śródroczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu


10.2007 - 12.2007 Praktyki obserwacyjne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu


2006 - 2009 Praca na stanowisku wychowawcy kolonijnego
Znajomość języków obcych:
Znajomość języków obcych:
język angielski: zaawansowany (biegle w mowie i w piśmie)
język niemiecki: komunikatywny
język hiszpański: podstawowy
Umiejętności:
Umiejętności:
- Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci
i młodzieży
- Obsługa komputera
- Kierownik zajęć teatralno - muzycznych w Ośrodku Kultury w Zdunach pod nazwą "Magia Słowa" oraz ogólna współpraca
- Tłumaczenia dla biura podróży "In Tour" Łowicz
- Prawo Jazdy kategorii B
Zainteresowania:
Zainteresowania:
- historia starożytnego Egiptu,
języki obce,
śpiew,
gra na gitarze,
podróżowanie
Dane kontaktowe:
Miasto:
Łowicz
Województwo:
łódzkie
Telefon:
nie podano