Data przyjęcia CV: 13-11-2011
CV - Iwona Warzyńska
Administracja / Księgowość
Wykształcenie:
Wyższe-magister
Praca zarobkowa:
Znajomość języków obcych:
Umiejętności:
Curriculum Vitae

Dane Personalne:
Imię i nazwisko: Iwona Warzyńska
Adres zamieszkania: 01-771 Warszawa
ul. Broniewskiego 24a m. 95
Telefon: 501-801-207
Email: iwona.warzynska@onet.pl

Doświadczenie zawodowe:

Styczeń 2011 – Sierpień 2011 współpraca z Grupą Finansową AEGON
Stanowisko: Sprzedawca - Specjalista ds. programów inwestycyjnych
Podstawowe obowiązki:
• Aktywne pozyskiwanie klientów
• Prezentowanie rozwiązań finansowych i ich sprzedaż
• Nawiązywanie długofalowych relacji z przyszłym klientem
• Kompleksowa współpraca z dotychczasowymi klientami
Polskie Biuro Podróży „ORBIS” sp. z o.o. - Październik 2009r – Listopad 2010r
stanowisko: Główny Specjalista ds. ERP
Podstawowe obowiązki:
• Nadzór nad całością w ramach obsługi programów w organizacji - CRM
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, kontrola prawidłowości procesów finansowo-księgowych, tworzenie procedur, bezpośredni i stały kontakt z kontrahentami
• Zarządzanie zespołem współpracowników, Szkolenia
Styczeń 2009r – wrzesień 2009r ; stanowisko: Specjalista ds. Płynności-Departament Finansów i Płynności
Podstawowe obowiązki:
• Zarządzanie płynnością, koordynowanie pracy z bankami
• Sprawozdawczość i raportowanie
• Bieżąca współpraca z firmami w zakresie obsługi rozliczeń za pośrednictwem kart kredytowych, bieżąca współpraca z firmami realizującymi usługi finansowe w zakresie działalności prowadzonej przez Jednostki Sieci Sprzedaży Spółki
• Sprawozdawczość na potrzeby Urzędu Skarbowego w zakresie zmian w strukturze bankowej Spółki
• Nadzór nad obsługą programu Webit – baza CRM
Wrzesień 1991r - Styczeń 2009 r. stanowisko: Specjalista ds. Finansowych – Dział Finansowy
Podstawowe obowiązki:
• Prowadzenie kartoteki kontrahentów krajowych i zagranicznych w systemie TUR, prowadzenie kartoteki zaliczkobiorców
• Przygotowanie i wykonywanie przelewów z systemu TUR do banków za pomocą systemów Home Banking, stały kontakt z konserwatorem autorskiego systemu TUR
Wrzesień 1989r – Wrzesień 1991 r. stanowisko: Referent ds. finansowych – Dział Finansowy
Podstawowe obowiązki:
• Prowadzenie rejestru Nadleśnictw i Kół Łowieckich
• Dokonywanie przelewów do kontrahentów
• Nadzór nad terminowością płatności
• Ścisła współpraca z Księgowością
Zakłady Mleczarskie „Wola”, obecnie „Danone”, Maj 1983r – Wrzesień 1989r
stanowisko: Referent – Dział Rozliczeń
Podstawowe obowiązki:
• Prowadzenie kartotek
• Rozliczanie konwojentów
• Kontrola i rozliczanie opakowań
• Współpraca z dostawcami

Wykształcenie: wyższe
Edukacja: Studia II stopnia (magisterskie) w Wyższej Szkole Informatyki,
Zarządzania i Administracji w Warszawie, ul. Meksykańska 6,
Studia I stopnia (licencjackie) w Wyższej Szkole Administracyjno – Społecznej w Warszawie,
Policealne Studium Ekonomiczne w Warszawie, ul. Stawki 4
Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie, ul. Woronicza 8
Dodatkowe kwalifikacje:
• Kurs: „Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu”
• Kurs: ”Liderowanie –Spółki spin off i spin out stymulatorem rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu”
• Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego – styczeń 2011r
• Dobra znajomość programów bankowych – systemów Home Banking współpracujących ze Spółką Banków
• Obsługa komputera w zakresie pakietu Office
• Narzędzia internetowe
• Prawo jazdy kategorii B
Zainteresowania:
• Sport – gry zespołowe: siatkówka, koszykówka
• Muzyka – ewolucja muzyki w czasie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla danych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm./ Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania moich danych”
Zainteresowania:
Dane kontaktowe:
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Telefon:
501801207