Regulamin Banku Pracy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

"Bank Pracy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, zwany dalej Bankiem Pracy, jest projektem prowadzonym i nadzorowanym przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh). Bank Pracy został powołany do istnienia przez Radę Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, w dniu 17 lutego 2004 roku...."

Kodeks Pracy (Ustawa z 26 czerwca 1974)

"Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników....."

Sprawozdania roczne

Tutaj znajdziesz sprawozdania roczne z działalności Banku Pracy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.