ChSChChrześcijańska Służba Charytatywna, będąca niedochodową organizacją charytatywną, powołała oficjalnie z dniem 31.01.03 projekt nazwany Bankiem Pracy, którego celem jest pomaganie w znalezieniu bezrobotnym zamieszkałym w Polsce, legalnej pracy zarobkowej, stałej lub sezonowej, jak również ułatwienia studentom odbycia stażu lub praktyk.

W wyniku kryzysu gospodarczego bezrobocie w Polsce przekroczyło już 18,7% co w efekcie spowodowało, że wielu ludzi nie ma pracy, w wyniku czego borykają się z problemami finansowymi, przez które cierpią całe ich rodziny. Dlatego też pragniemy prosić wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują pracowników do pracy zarobkowej lub wolontaryjnej o nadsyłanie ofert pracy. Informujemy, że wszystkie usługi świadczone przez nasz serwis są zupełnie bezpłatne.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej cały projekt Banku Pracy jest obsługiwany i finansowany przez prowadzących go wolontariuszy. Dlatego też prosimy każdą osobę, która jest przekonana o słuszności kontynuowania powyższego przedsięwzięcia o wspieranie nas darami oraz o współpracę z nami, np. poprzez umieszczanie na naszej stronie reklam. Informujemy że wszelkie nadwyżki finansowe na subkoncie Banku Pracy po pokryciu kosztów funkcjonowania projektu będą przekazywane na realizację celów statutowych Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Poszukujemy osób chcących współpracować z nami w zakresie opracowywania kursów i artykułów z zakresu doskonalenia zawodowego dla naszego serwisu internetowego. Zachęcamy również do promowania nas poprzez przekazywanie informacji o istnieniu Banku Pracy innym internautom a w przypadku posiadania własnej strony poprzez wstawienie na nią naszego naszego bannera.

Mamy nadzieje że dzięki waszym darom i waszej współpracy z nami będziemy mogli nie tylko nadal istnieć ale również coraz lepiej działać na rzecz potrzebujących.

Nasze konto bankowe:

Chrześcijańska Służba Charytatywna

ul. Foksal 8
00-366 Warszawa

Nr konta: 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599

"Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli!" Psalm 41,2